Tvrtka

Podatkovni centar Križ je nastao 2009. godine i tijekom svog razvoja fokus je bio na pripremnim radnjama za izgradnju data-centara na lokacijama (otkup zemljišta, dobivanje dozvola i suglasnosti itd).

Tijekom 2011. godine potpisan je sporazum o strateškom ulaganju s domaćim investicijskim fondom Nexus FGS te su stvoreni preduvjeti da se početkom 2012. godine krene u realizaciju prvog data-centra na lokaciji Jastrebarsko.

Komercijalna realizacija prvog data-centra na lokaciji Jastrebarsko je očekivana sredinom studenog 2012. godine, dok bi se data-centar na lokaciji Križ trebao završiti do 2016. godine.

Misija

Podatkovni centar Križ d.o.o. ima za temeljni cilj stvoriti nove vrijednosti za svoje klijente u području pružanja specijaliziranih usluga podatkovnih centara, ne samo izgradnjom i održavanjem visokoučinkovitih i sigurnih podatkovnih centara, već i u dijelu upravljanja ICT procesima kupca i outsourcingom ICT usluga.

Naša pravila vrijednosti kao što su profesionalnost u upravljanju i pružanju usluga, dostupnost i kvaliteta usluga, transparentnost poslovanja i sudjelovanje u tehnološkom razvoju društva i poticanju gospodarstva, naši kupci će prepoznati, te ih koristiti da zajedno s nama razvijaju svoje poslovanje.

Vizija

Biti vodeća hrvatska tvrtka u području pružanja specijaliziranih ICT usluga podatkovnih centara, te postati najpoželjniji IT outsourcing partner za disaster recovery i bussines continuity rješenja u RH i regiji.

Pravila vrijednosti

U svemu što radi Podatkovni centar Križ d.o.o. teži postizanju poslovne efikasnosti, kvalitetnom i brzom razvoju te kontinuiranom povećanju profitabilnosti uz istovremeno i kontinuirano stvaranje veće dodane vrijednosti za svoje korisnike. Razvojem poslovanja temeljenog na vrijednostima Podatkovni centar Križ d.o.o. će postati najpoželjnija tvrtka za pružanje specijaliziranih usluga podatkovnih centara.

U skladu s vizijom te kao temeljno načelo poslovanja ističemo svoja pravila vrijednosti:

Profesionalnost u upravljanju i pružanju usluga

Tvrtka ima jasna pravila prilikom odabira i zapošljavanja djelatnika, kako u upravljačkom, tako i u stručnom i operativnom dijelu. Naši zaposlenici se kontinuirano educiraju za radne funkcije koje obavljaju sukladno tehnološkim trendovima. Zaposlenici posjeduju sve poslovne i tehničke certifikate potrebne za njihov profesionalni rad. Pružanje usluga temelji se na ugovaranju razine kvalitete usluge (SLA). Za ugovorene usluge tvrtka nedvosmisleno odgovara na način kako je uobičajeno prilikom ovakvog „strogo definiranog“ poslovnog odnosa.

Dostupnost i kvaliteta usluga

Naše usluge će biti dostupne svim potencijalnim kupcima ovisno o kapacitetima i u skladu s našim poslovnim ciljevima. Usluge javno objavljujemo i ažuriramo na našim web stranicama. Kvalitetu usluga kupac će provjeravati usporedbom „obećane“ i isporučene usluge unutar SLA ugovora. Svi naši procesi će biti certificirani svim potrebnim upravljačkim, tehničkim, industrijskim i sigurnosnim standardima.

Sve aktivnosti koje provodimo su uređene internim procesima certificiranim po ISO standardima. Svi naši kupci imaju pravo na sve informacije o cijenama, kvaliteti i raspoloživosti naših usluga. Tvrtka se prema svakoj reviziji odnosi kao prema poželjnom procesu. U tu ćemo svrhu poticati i izgrađivati sustav interne revizije i objavljivati naše rezultate poslovanja na propisan i transparentan način. Naši partneri su uvijek u jednakopravnom položaju kod postupaka nuđenja svojih proizvoda i usluga.

Tehnološki razvoj društva i poticanje gospodarstva

Tvrtka je predvodnik tehnološkog razvoja u pružanju specijaliziranih i standardiziranih usluga podatkovnih centara. Naše usluge će zasigurno omogućiti cijelom društvu dostizanje razine razvoja Europskih zapadnih zemalja u dijelu korištenja ICT tehnologije i poštivanju novih standarda. Podatkovni centri će na lokacije gdje će biti izgrađeni donijeti sigurnu i redudantnu infrastrukturu koja će se moći koristiti za potrebe razvoja lokalnih zajednica.

Za državnu upravu možemo biti poželjan partner u dijelu procesa reformi i konsolidacije infrastrukture, te smanjenju troškova. Izgradnjom podatkovnih centara stvorili smo platformu koja je novi izvozni proizvod, a njome ujedno olakšavamo i ubrzavamo plasman proizvoda i usluga partnerskih ICT tvrtki na domaćem i međunarodnom tržištu.

Politika kvalitete i zaštite okoliša

Odgovornim upravljanjem zaštitom okoliša i smanjivanjem negativnih utjecaja na okoliš kontinuirano provodimo i promoviramo najviše ekološke standarde.