Podatkovni centar Križ gradi i održava dva podatkovna centra na lokacijama Jastrebarsko i Križ.
Lokacija Jastrebarsko je u funkciji od studenog 2012. godine, dok će lokacija Križ biti operativno u funkciji 2016. godine.

Obje lokacije su dizajnirane na način da zadovoljavaju najstrože međunarodne sigurnosne, kvalitativne i regulatorne standarde.

Osim toga, obje lokacije su primarno predviđene kao lokacija za oporavak od havarije (Disaster Recovery). U skladu s time postoji i uredski prostor za sve korisnike podatkovnih centara koji će se koristiti kao centar za nastavak poslovanja (tzv. Business Continuity).

Podatkovni centri smješteni su u drugoj potresnoj zoni u odnosu na Zagreb, odlično su prometno povezani, raspoloživo je nekoliko svjetlovodnih trasa i moguća je sinkronizacija podataka u realnom vremenu.

Kompleksi se sastoje od dva dijela:

  • Jedan je sam podatkovni centar u kojem se nalaze prostorije za smještaj informatičke opreme i taj dio je visoko štićen fizičkom i tehničkom zaštitom.
  • Drugi dio je poslovna zgrada u kojoj se nalaze opremljena radna mjesta gdje korisnici mogu nastaviti sa poslovanjem u slučaju havarije na njihovim primarnim lokacijama.

Obje lokacije su predviđene da služe kao Disaster Recovery lokacije i da zadovoljavaju ili premašuju očekivanja u skladu sa standardima koje propisuje HNB i HANFA.

Poslovni model počiva na pretprodaji etažiranog prostora samih sistemskih soba, najmu kvadrata za manje kapacitete ili za one tvrtke koje ne žele investirati velika sredstva u gradnju svojih podatkovnih centara, te zakupu fizičkih ili virtualnih poslužitelja.

  • Podatkovni centar (lokacija Križ) s mogućnošću otkupa etažiranog prostora data centra u vlasništvo.
  • Prvi podatkovni centri u Republici Hrvatskoj koji se nalaze na dovoljnoj udaljenosti od Zagreba da su dio drugog potresnog područja, a da su dovoljno blizu kako bi se smanjio efekt latencije prijenosa podataka. Osim toga, niti jedan podatkovni centar se ne nalazi u gradskom središtu. Pomno je odabrana mikro lokacija gdje se vodilo računa o prometnoj povezanosti, telekomunikacijskoj mreži, vojno-strateški nevažnoj lokaciji, te o mogućnosti spajanja na dva različita kraka elektro-distribucijskog i telekomunikacijskog sustava.
  • Podatkovni centri koji su u potpunosti projektirani da pruže uslugu data centra vrhunske kvalitete prema svim međunarodno priznatim standardima, a svaki kompleks je zamišljen kao centar za nastavak poslovanja (Business Continuity Centar). U sklopu kompleksa nalaze se uredi i opremljena radna mjesta na kojima korisnici mogu nastaviti s poslovanjem u slučaju havarije na njihovim primarnim lokacijama.
  • Radi se o podatkovnim centrima najveće gustoće (kW/m2) u odnosu na sve ostale podatkovne centre u regiji. Iskoristivost kupljenog ili unajmljenog kvadratnog metra je najmanje 60% veća od najbližeg konkurenta.
  • Podatkovni centar Križ svoje cjenovne razrede dizajnira po modelima koji pokazuju maksimalnu fleksibilnost i mogućnost prilagodbe potrebama klijenta. Razlog tome su i modularno projektirani podatkovni centri. Modularnost značajno smanjuje troškove održavanja i trenutne investicije.
  • Podatkovni centar Križ ima razrađen sustav obračuna troškova prema realnoj potrošnji koje korisnik može pratiti u realnom vremenu.